X
تبلیغات
مدرسه راهنمایی تحصیلی نبوت

دانش آموزان برگزیده ی علمی در امتحانات نوبت اول

 

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم اسفند 1389ساعت 11:3  توسط مدرسه نبوت   | 
+ نوشته شده در  شنبه هجدهم دی 1389ساعت 14:58  توسط مدرسه نبوت   | 

 توجه

نماز جماعت بعد از اتمام کلاسهای درس در محل نمازخانه برگزار می گردد.

انضباط:

معاونین مدرسه دارای دفتر انضباطی هستند که برای هر دانش آموز صفحه ای سفید در نظر گرفته اند که موارد مختلف انظباطی در آن ثبت می گردد لذا امید آن می رود همه عزیزان با گرفتن نمره انظباط عالی و با برگه سفید انظباط در دفتر معاونین خستگی کار را از مسئولین مدرسه خارج و شادی را به همراه آورند.

نمونه ای از مواردی که دانش آموز موظف به رعایت آن هستند به شرح ذیل می باشد:

 1. به موقع در مدرسه حاضر شده و تاخیر ورود نداشته باشم.
 2. بدون اطلاع و موافقت مسئولین از مدرسه خارج نشوم.
 3. در مراسم صبحگاهی حضور یافته و اجرای آن را محترم بشمارم.
 4. رعایت کامل احترام و ادب را نسبت به مسئولین مدرسه اعم از : مدیر معاونین دبیران خدمتگزار و ... بنمایم.
 5. از پوشیدن لباس های نامناسب و خلاف شئونات دانش آموزی مانند لباس های آرم دار و تنگ اجتناب نمایم.
 6. وسایل غیر تحصیلی از قبیل تسبیح گردنبند انگشتر اشیاء زینتی چاقو و ... همراه نداشته باشم.
 7. با سایر دانش آموزان با احترام رفتار کنم و از درگیری و دعوا و خشونت در مدرسه اجتناب نمایم.
 8. نظافت و بهداشت را رعایت نموده و از داشتن موهای نامناسب و مدل دار پرهیز نمایم.
 9. در حفظ و حراست ساختمان و تجهیزات مدرسه کوشش نموده و هرگونه زیانی را که از طرف اینجانب متوجه مدرسه شود جبران نمایم. (تشخیص تقصیر با مسئولین مدرسه است)
 10. از خرید و فروش هر نوع کالا در مدرسه خودداری نمایم.
 11. مسئول حفظ اموال و وسایل و ملزومات شخصی خود باشم.
 12. در صورتی که به هر دلیلی غیبت باشم در اولین فرصت غیبت خود را توسط ولی خود موجه نمایم.
 13. برنامه درسی روزمره خود را به صورت مرتب همراه داشته باشم و به صورت فعال و منظم در کلاس درس حضور یابم.
 14. تاریخ جلسات انجمن اولیاء و دعوت مسئولین مدرسه از اولیاء خود را به اطلاع اولیای خود برسانم.
 15. از آوردن گوشی همراه به مدرسه خودداری نمایم در صورت آوردن گوشی همراه به مدرسه مسئولین حق دارند ظبط نموده و تا آخر سال بایگانی خواهد شد.
 16. کلیه مقررات اخلاقی و تربیتی و انظباطی و تحصیلی مدرسه را رعایت کنم به تذکرات مسئولین مدرسه توجه نمایم و در صورتی که وضعیت اخلاقی تربیتی انظباطی و تحصیلی اینجانب با مقررات آموزشی و تربیتی مدرسه منطبق نباشد. مسئولین مدرسه این اختیار را دارند که طبق آیین نامه انظباطی ذکر شده در صفحه بعد با اینجانب برخورد نمایند.

الف : اخطار شفاهی.

ب : اخطار کتبی و درج در پرونده و اطلاع به اولیاء.

ج : تغییر کلاس در صورت امکان.

د : اخراج موقت از مدرسه با اطلاع کتبی و قبلی به دانش آموز.

و : تغییر محل تحصیل با معرفی اداره آموزش و پرورش منطقه.

ی : محرومیت از تحصیل در مدارس روزانه.

موارد موثر در کسر نمره انظباط :

ردیف

موارد

ردیف

موارد

۱

تأخیر در ورود به مدرسه

۱۵

درگیری و دعوا با سایر دانش آموزان

۲

بی توجهی به مراسم صبحگاه

۱۶

کوتاهی در حضور به موقع اولیاء به دعوت مدرسه در جلسات تعیین شده

۳

آسیب رساندن به اموال مدرسه

۱۷

عدم توجه به انجام تکالیف درسی

۴

بی نظمی در حیاط و راهروی مدرسه در زنگ تفریح و کلاس

۱۸

غیبت غیر موجه

۵

پوشیدن لباس و کفش نامناسب

۱۹

نارضایتی دبیران از نظر آموزشی اخلاقی و رفتاری در کلاس

۶

خروج از مدرسه و کلاس بدون اجازه مسئولین مدرسه

۲۰

اقدام به هر نوع شوخی و حرکات خطرناک با شئونات مدرسه

۷

ورود به کلاس بعد از دبیر

۲۱

عدم رعایت نظافت شخصی و عمومی

۸

بی توجهی به تذکرات مسئولین مدرسه

۲۲

با صدای بلند صحبت کردن

۹

عدم توجه به تذکرات نماینده کلاس و انتظامات مدرسه

۲۳

اقدام خودسرانه جهت تلافی و توهین

۱۰

بی احترامی و دشنام دادن به دیگر دانش آموزان

۲۴

تأخیر و تعجیل در خروج از مدرسه در اتمام ساعات درسی

۱۱

عدم خروج به موقع از کلاس و راهرو در زنگهای تفریح

۲۵

تردد غیرحضوری در حیاط و راهرو در ساعات درسی

۱۲

آوردن وسایل ممنوعه به مدرسه از قبیل تلفن همراه و ...

۲۶

بی نظمی در امور آموزش و عدم همراه داشتن کتاب و ...

۱۳

کوتاهی در گرفتن کارنامه در زمان معین شده توسط معاونین

۲۷

نارضایتی همسایگان در محدوده مدرسه در زمان رفت و آمد دانش آموزان

۱۴

اخراج از کلاس توسط دبیر

۲۸

بی نظمی در رفت و آمد

 توجه

غیبت غیر موجه : زمانیکه دانش آموز بدون اجازه کتبی مسئولین مدرسه و آگاهی اولیاء دانش آموز در مدرسه حضور نداشته باشد. البته در صورت لزوم جهت مرخصی از آموزشگاه حتما باید اولیای دانش آموز در مدرسه حضور یافته و فرم مرخصی دانش آموزان را تکمیل نماید و در صورت صلاح دید ضروری بودن توسط مسئولین مدرسه تأیید می گردد که دانش آموز پس از پایان مرخصی فرم مربوط را به مدرسه تحویل دهد.

انتظامات مدرسه : به کسانی اطلاق می گردد که در فعالیت های مختلف آموزشگاه از از قبیل برقراری نظم در محوطه سالن کلاسها مراسم صبحگاهی و ... مسئولین مدرسه را یاری نماید. و بعنوان محور اصلی و بازوی پرتوان مدرسه محسوب می شوند که برحسب مسئولیت توسط شورای دانش آموزی انتخاب می گردند.

شورای دانش آموزی : اعضای این شورا در اوایل سال تحصیلی از میان کاندیدهای داوطلب شرکت در انتخابات شورای دانش آموزی با رأی دانش آموزان آموزشگاه معرفی می گردند و در تعیین سیاستها و تصمیم گیری های مدرسه نقش فعالی خواهد داشت.

آموزشی :

دانش آموز خوب کسی است که :

·  دروس خود را به صورت روزانه یاد بگیرد.

·  در فعالیتهای در س کلاس حضور فعال داشته باشد. تکالیف خود را به موقع انجام دهد.

·  با آمادگی کامل در کلاس حاضر شود.

·  در کلاس به درس خوب گوش دهد.

·  سوالات خود را مطرح کند.

·  در منزل درس همان روز را تکرار و درسهای فردا را دوباره مطالعه نماید.

·  کتابهای مرتبط با درس را طبق نظر دبیر مربوطه مطالعه نماید.

·  در زمینه های درسی کارهای تحقیقاتی و دستی تهیه نماید.

·  در امتحانات به صورت مرتب شرکت کرده و نقاط ضعف خود را به سرعت برطرف نماید.

·  به این نکته توجه کند که درس را برای شب امتحان نباید گذاشت بلکه هر روز پرسش و پاسخی که از طرف معلم می شود و یا فعالیتهایی را که به او محول شده جزء نمرات امتحانی می باشد.

نمره تکوینی (نمره مستمر) :

نمره ارزشیابی تکوینی با توجه به میزان مشارکت دانش آموزان در فعالیت های یادگیری از طریق بررسی تکالیف درسی انجام پرسش های تدریجی بررسی فعالیتهای مربوط با درس خانه از کلاس و نظایر آن تعیین می شود و حداقل ۵ نمره از نمره ارزشیابی مستمر به فعالیتهای خارج از کلاس اختصاص می یابد.

امتحانات دو نوبتی :

امتحانات به صورت رسمی در دو نوبت (دی ماه و خرداد ماه) برگزار می شود و نمره امتحان هر درس در هر نوبت میانگین نمره امتحانی پایانی (کتبی و شفاهی) و نمره ارزشیابی مستمر همان نوبت بر مبنای ۲۰ مشخص می شود.

جهت آشنایی دانش آموزان با نحوه طراحی سوالات و شیوه اجرایی امتحانات پایانی مراحل مختلف امتحان میان ترم برگزار می گردد.

میانگین نمره هر نوبت = نمره تکوینی (مستمر) دانش آموز در طول هر دوره + نمره ورقه امتحانی هر دوره تقسیم بر ۲

نمره پایانی :

نمره ای است که دانش آموز در امتحانات نوبت اول یا دوم که به صورت هماهنگ برگزار می شود کسب نماید.

تذکر :

 • برنامه امتحانات نوبت اول و دوم قبل از شروع امتحانات اطلاع داده می شود.
 • دروس شفاهی توسط دبیر مربوطه از قبل اعلام و برگزار می گردد.
 • امتحانات نوبت اول در دی ماه و امتحانات نوبت دوم در خرداد ماه برگزار می گردد.
 • در طول برگزاری امتحانات نوبت اول مدرسه طبق روال عادی به کار خود ادامه می دهد.
 • در طول برگزاری امتحانات نوبت دوم کلاس درس تعطیل بوده و دانش آموز پس از برگزاری امتحان در کلاس حضور نخواهند داشت.
 • از غیبت نمودن هنگام امتحانات خودداری نمائید در غیر این صورت عواقب آن به عهده ولی دانش آموز می باشد.

آزمایشگاه و کارگاه :

دانش آموزان می توانند با همکاری اولیای خود نسبت به تهیه وسایل مصرفی موردنیاز خود زیر نظر دبیر مربوطه اقدام نمایند.

کلیه لوازم مصرفی و غیر مصرفی در محل آزمایشگاه و کارگاه مدرسه نگهداری می شود، تا در صورت لزوم از آنها استفاده گردد. (حمل و همراه داشتن وسایل آزمایشگاهی و کارگاهی در فضای مدرسه ممنوع می باشد.)

استفاده از آزمایشگاه و کارگاه فقط طبق برنامه کلاسی با اجازه و زیر نظر مسئول و یا دبیر مربوطه امکان پذیر می باشد.

ورزش :

***یارب قو علی خدمتک جوارحی***

ورزشکاران افرادی باخصلت جوانمردی و گذشت هستند، آنها زندگی را از دریچه زیبایی و تحرک می بیند و درکار و زندگی خود موفق تر هستند و سلامتی همراه آنهاست. ورزش وسیله ای برای دوست یابی و ایجاد روابط سالم است ورزش به عنوان یک درس مهم طبق قوانین آموزش و پرورش عمل شده و ۳ ساعت در هفته برگزار می گردد و امتحانات آن به صورت رسمی برگزار می شود و نمره آن هیچگونه ارتباطی با سایر نمرات ندارد. بنابراین دانش آموزان دقت نمایند که با تمرین بیشتر در این امتحان نیز مانند سایر دروس موفق باشند. فعالیتهای ورزشی آموزشگاه در زمینه های : فوتبال-والیبال-بسکتبال-تنیس روی میز-شطرنج و بدمینتون می باشد. (کلیه دانش آموزان موظفند در زنگ ورزش کفش و شلوار ورزشی مناسب و بدون آرم های تبلیغاتی به تن داشته باشند.)

مشارکت اولیاء با مدرسه :

هدف اصلی در این زمینه بهره گیری بیشتر و موثری از توان فکری و ذخایر تجربی و جذب کمکهای مالی اولیای محترم به منظور دست یابی به راه حل های بهتر برای حل مشکلات مدرسه و ایجاد فضای مناسب و مطلوب برای ایجاد ارتباط تنگاتنگ میان خانه و مدرسه و تقویت آن در جهت کمک به دانش آموزان در امور مختلف آموزشی-پرورشی و ... آنان و نیز کارکنان مدرسه می باشد.

با این باور از بین شما اولیای محترم افرادی انتخاب می گردد تا با همفکری آنان در انجمن مدرسه بتوانیم مسائل مالی، آموزشی، پرورشی و ... دانش آموزان را شناسایی نموده و در جهت بهبود روند آموزشی و پرورشی نونهالان عزیز گامی موثر برداریم در این راستا از همه مهم تر کمک و مساعدت مالی شما عزیزان است که می تواند ما را جهت تحقق و رسیدن اهداف مان یاری نماید.

پرورشی :

کلیه دانش آموزان با معاونین محترم آموزشی و پرورشی مدرسه ارتباط نزدیک و همکاری صمیمانه داشته و در انجام امور مختلف شرکت فعال دارند.

نمونه ای از فعالیتهایی که دانش آموزان می توانند داشته باشند به شرح ذیل می باشد:

 • حضور فعال در مراسم صبحگاهی (قرآن-دعا-حدیث-نیایش-مقاله-شعر-سرود و ...)پ
 • شرکت فعال در نماز جماعت
 • شرکت در مسابقات (فرهنگی هنری)
 • شرکت در برگزاری مراسم در مناسبت ها
 • عضویت در گروه (سرود-تئاتر-روزنامه نگاری-قصه نویسی)
 • عضویت در گروه بسیج
 • عضویت در شورای دانش آموزی مدرسه
 • شرکت در انتخابات و شرکت در جلسات شورای دانش آموزی
 • شرکت در بازدید و اردو های آموزشی و تفریحی
 • عضویت و استفاده مستمر از کتابخانه و کمک به احیای کتاب خوانی
+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم دی 1389ساعت 17:28  توسط مدرسه نبوت   | 

به نام خدا

ولی محترم دانش آموز

سلام علیکم

مجموعه ای که پیش رو دارید خلاصه ای از برنامه های در دست اقدام سال تحصیلی ۹۰ - ۱۳۸۹ می باشد این مجموعه را تا پایان سال تحصیلی حفظ نموده و به نکات آن دقت لازم را مبذول دارید. بدیهی است در صورت تغییرات احتمالی در هر یک از برنامه ها از طرف دفتر مدرسه اعلام وضعیت جدید خواهد شد.

در خاتمه برای شما و فرندان شما سلامت سعادت و موفقیت را از خداوند متعال خواستاریم

شماره تلفن تماس با مدرسه

۴۲۶۷۷۸۷

یادآوری:

قبل از اجرای هریک از برنامه ها اطلاعیه از

 طرف مدرسه ارسال خواهد شد.

زمان ورود و خروج از مدرسه:

درب ورودی مدرسه از ساعت ۱۵/۷ صبح هر روز باز است. لذا ترتیبی اتخاذ نمایید تا دانش آموزان در وقت مقرر در مدرسه حضور داشته و هیچ گونه تاخیری را شاهد نباشیم.

جدول ساعت کار مدرسه (پایان اردیبهشت ماه ۱۳۸۹)

مراسم صبحگاهی

زنگ اول

تفریح اول

زنگ دوم

تفریح دوم

زنگ سوم

زنگ نماز

۴۵/۷ - ۳۰/۷

۱۵/۹-۴۵/۷

۲۵/۹-۱۵/۹

۲۵/۹-۵۵/۱۰

۵۵/۱۰-۰۵/۱۱

۰۵/۱۱-۳۵/۱۲

طبق برنامه تنظیمی برگذار می گردد

۱۵دقیقه

۹۰دقیقه

۱۰دقیقه

۹۰ دقیقه

۱۰ دقیقه

۹۰ دقیقه

۲۰ دقیقه

* جدول مذکور ثابت بوده و هیچ گونه تغییری در کل روزهای هفته نخواهد داشت و هرگونه تغییر مشمول دستور عمل های و بخشنامه های صادره از سوی اداره آموزش پرورش ناحیه خواهد بود.

* در سال همت مضاعف کار مضاعف ایجاد فرهنگ کار تلاش و همدلی از طریق برنامه ریزی دقیق وظیفه همه ی ماست.

* مراسم صبحگاهی جزء ساعات رسمی مدرسه بوده و حضور دانش آموزان الزامی است.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم دی 1389ساعت 17:13  توسط مدرسه نبوت   | 
دانش آموزان عزیز مدرسه ی نبوت و اولیای گرامی با مراجعه به وبلاگ مدرسه و ارائه ی پیشنهاد ما را در انجام بهتر خدمات یاری فرمایید.       

با تشکر مدیریت و عوامل اجرائی مدرسه

 

ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین(ع) تسلیت باد

 

 به اطلاع اولیای گرامی می رساند جلسه ی دیدار با اولیا در تاریخ ۱۰/۱۰/۸۹ در مدرسه برگزار خواهد گردید سوم ۸الی۳۰/۹صبح   دوم۳۰/۹الی۱۱     اول۱۱الی۳۰/۱۲ میباشد.

 

سالروز پیوند عاشورایی امام و امت در نهم دی گرامی باد

 

                                                 به نام خدا

                               (برنامه های امتحانی مدرسه راهنمای نبوت)

ایام هفته:             تاریخ:                           امتحان:                        

شنبه              ۱۸/۱۰/۸۹                                          ریاضی                        

یکشنبه            ۱۹/۱۰/۸۹                                          قران                         

دوشنبه           ۲۰/۱۰/۸۹                                          تاریخ

سه شنبه          ۲۱/۱۰/۸۹                                          دینی

چهارشنبه         ۲۲/۱۰/۸۹                                       حرفه وفن

بنجشنبه           ۲۳/۱۰/۸۹                                       جغرافیا

شنبه             ۲۵/۱۰/۸۹                                      علوم تجربی

یکشنبه            ۲۶/۱۰/۸۹                                      اجتماعی

دوشنبه           ۲۷/۱۰/۸۹                                      املا زبان

سه شنبه         ۲۸/۱۰/۸۹                                        زبان

چهارشنه         ۲۹/۱۰/۸۹                                    انشا فارسی

پنجشنبه         ۳۰/۱۰/۸۹                                       عربی

شنبه             ۲/۱۱/۸۹                                      دفاعی

                                  **نکات  مهم**

(ساعت امتحانات درشیفت صبح اول۸الی۳۰/۹دوم۳۰/۹الی۱۱سوم۱۱الی۳۰/۱۲)

(درشیفت بعداز ظهر۱الی۳۰/۲ اول۳۰/۲الی۴دوم۴الی۳۰/۵سوم)

توضیح اینکه امتحان ریاضی برای سوم ۳الی۵وبرای اول ودوم ۱الی ۳بعدازظهر خواهد بود)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم آذر 1389ساعت 10:13  توسط مدرسه نبوت   |